Skip Navigation

Uddanelsesforløbet på EUD og EUX

 Den største forskel på en EUD- og en EUX-uddannelse er, at du på EUX-uddannelsen har fag på   gymnasieniveau, så du kan søge direkte ind på uddannelsen til fx ingeniør eller maskinmester.

 Det betyder også, at en EUX-uddannelse varer op til ½ år mere end en EUD-uddannelse.

 EUX er en erhvervsfaglig studentereksamen, hvor du både har undervisning på Learnmark Tech,   Learnmark Gymnasium HTX og er i lære i en virksomhed.

 På EUD har du undervisning på Learnmark Tech og er i lære i en virksomhed.

Alle uddannelser veksler mellem undervisning i teorilokaler og værksteder på Learnmark Tech og praktiktid i den virksomhed, hvor du er i lære.

Når du efter 2-5 år er udlært, har du muligheden for at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig.

På billedet kan du se forskellen på, hvordan de to uddannelser er bygget op.

Tech_teknoglogi_EUD og EUX