Skip Navigation

Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse skal dit barn arbejde med at udfylde sin studievalgsportfolio.

Den personlige studievalgsportfolio er et led i barnets forberedelse til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse, og den skal vedhæftes dit barns ansøgning til enten erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse på optagelse.dk.
 

Læs mere om studievalgsportfolio på ug.dk eller på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor du også kan downloade afrapporteringsskemaet. 

Studievalgsportfolioug