Gå til hovedindhold

VIA U­ni­ver­sit­y Col­le­ge

Vi­de­regå­en­de ud­dan­nel­se­/Pæ­da­go­gisk As­si­stent Ud­dan­nelsen

 • Læs op

Indhold

  Hvad er VIA University College Campus Horsens? 

  VIA University College er en professionshøjskole med 42 videregående uddannelser fordelt på 8 campusser i Region Midtjylland. Horsens er 1 af de 8 campusser.

  Her kan du besøge de 5 uddannelsesområder, som udbydes på VIA’s campus i Horsens. Der er offentlige områder (sygeplejerske og pædagog) og private områder (ingeniør, byggeri og business).

  En professionsbacheloruddannelse er en mellemlang videregående uddannelse, som udbyder uddannelse tilrettelagt i tæt samarbejde med den branche, som uddannelsen retter sig imod. Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk undervisning. Den praktiske del foregår som praktikophold på en rigtig arbejdsplads.

  Med en professionsbacheloruddannelse kan man læse videre til fx master- eller kandidatniveau.

  Uddannelserne på VIA University College er en videregående uddannelser, de kræver, at du har en ungdomsuddannelse, før du starter. Det kan være en erhvervsuddannelse (EUD/EUX) eller en gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX eller HF).

  Undtaget er dog Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU), som du kan starte på direkte efter 9. eller 10 klasse.